Ông Võ Nhựt Trường, GĐ Kinh doanh mỹ phẩm trao đổi về định hướng phát triển, các kênh bán hàng, chính sách ưu đãi dành cho các đối tác