TGĐ Công ty Sen Vàng, bà Phạm Kim Dung chia sẻ về những trải nghiệm dùng các sản phẩm của DP Vinh Gia