Chủ tịch HĐQT DP Vinh Gia, ông Ngô Thế Vinh phát biểu trong buổi lễ ra mắt sản phẩm mới