Các sản phẩm của bộ DMP Oceanic được bày bán ở gần 50 cửa hàng Medicare trên toàn quốc