MC, diễn viên Phan Anh “tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng ở những chương trình ngoài trời cũng không còn lo ngại bị cháy nắng và đổ mồ hôi quá nhiều”.