DS. Lê Phương – Giám đốc DP Vinh Gia khẳng định Bộ SP mới hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quảng Ninh và Hải Phòng