Các nhà thuốc tại Quảng Ninh và Hải Phòng tham dự buổi lễ :” Ra mắt Sản phẩm mới” tại Tuần Châu, Quảng Ninh