Á hậu Huyền My, MC Phan Anh chia sẻ trải nghiệm đối với bộ sản phẩm ra mắt.