Ban lãnh đạo DP Vinh Gia công bố chính thức ra mắt bộ sản phẩm mới cùng với các chuyên gia và khách mời.