Cuộc thi VinhGiaers – Nhanh như chớp nhận được nhiều giá trị