Tiết mục “BÀI CA VINH GIA” của tập thể team Marketing – Không chỉ dừng lại là Giải đặc biệt của Vinh Gia Got’s Talent – mà còn là BÀI VINH GIA CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG.