Quầy thuốc Hương Hạnh

Địa chỉ: Thị trấn Neo – Yên Dũng – Bắc Giang 

Sản phẩm:

  • Oillan Baby tắm gội 2 in 1 Oillan Baby Body Cleansing Lotion 2 in 1
  • Oillan Baby trị “cứt trâu” Cradle Cap Cream