Quầy thuốc số 758

Địa chỉ: Thị trấn Kép – Lạng Giang – Bắc Giang

Liên hệ: Vũ Thị Ánh

Điện thoại: 01689947877

Sản phẩm:

  • Oillan Baby tắm gội 2 in 1 Oillan Baby Body Cleansing Lotion 2 in 1
  • Oillan Baby trị “cứt trâu” Cradle Cap Cream
  • Oillan Baby dầu gội Oillan Baby Moisturizing Shampoo
  • Oillan Baby trị hăm tã Nappy Rash Cream