Nhà thuốc tư nhân 123

Địa chỉ: 123 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 0985 412 907