Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Vinh Gia Miền Nam

Địa chỉ: 81 Bàu Cát 6 – Phường 14 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0873087368