Chuối sự kiện sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại Big C malls trên 7 tỉnh thành.